tel. 537-799-933 Zapisy

ABC social 01ABC social 02ABC social 03

Test kwalifikacyjny

Test kwalifikacyjny przekrojowo sprawdza poziom językowy Kandydata. Zawiera pytania w formie multiple-choice (test wyboru) o zróżnicowanym stopniu trudności od poziomu ponadpodstawowego, aż do poziomu pełnej biegłości językowej. Test ten sprawdza ogólną znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych, co pozwala na wstępne oszacowanie Państwa umiejętności i zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy w naszej Szkole Językowej.
Po wykonaniu testu otrzymają Państwo od nas odpowiedź zwrotną z wynikiem testu i określonym poziomem umiejętności językowych, zaproponowane zostaną również przykładowe terminy zajęć.


Zapraszamy serdecznie do wypełnienia testów i życzymy powodzenia!

 

 

Section 1

Choose the best word or phrase (a, b, c or d) to fill each blank.

 

1. Roberta _____ from The United States.
2. What’s _____ name?
3. My friend _____ in London.
4. Where _____?
5. I _____ coffee.
6. ‘_____ to Australia, Ginny?’ ‘Yes, two years ago.”
7. Tokyo is _____ city I’ve ever lived in.
8. A vegetarian is someone _____ doesn’t eat meat.
9. _____ these days.
10. I _____ watch TV tonight.
11. I wish I _____ more money!
12. _____ be famous one day?

Section 2

Choose the best word or phrase (a, b, c or d) to fill each blank.

 

13. It’s my birthday _____ Friday.
14. I _____ eighteen years old.
15. I _____ a headache.
16. Do you _____ a uniform at your school?
17. ‘What time is it?’ ‘I have no _____.’
18. The meal was very expensive. Look at the _____!
19. How many _____ of trousers have you got?
20. Joel came back from his holiday in Brazil looking really _____.

Section 3

Choose the best word or phrase (a, b, c or d) to fill each blank.

 

21. Harry can _____ English.
22. I’m not interested _____ sports.
23. She likes _____ expensive clothes.
24. Harry _____ his father’s car when the accident happened.
25. I was wondering _____ tell me when the next plane from Chicago arrives?
26. If I _____ him, I would have spoken to him, wouldn’t I?
27. I like your hair. Where _____?
28. I think Joey must _____ late tonight. His office light is still on.
29. John tells me Jack’s going out with Helen, _____ I find hard to believe.
30. What _____ this weekend, Lance?
31. The weather has been awful. We’ve had very _____ sunshine this summer.
32. Did you hear what happened to Kate? She _____.

Section 4

Choose the best word or phrase (a, b, c or d) to fill each blank.

 

33. I usually _____ up at about 7.30.
34. I _____ football every week.
35. My sister _____ the cooking in our house.
36. Don’t forget to _____ the light when you leave the room.
37. She was in _____ when she heard the tragic news.
38. He _____ that he hadn’t stolen the computer, but no one believed him.
  • No options available
39. Could you _____ me that book for a couple of days, please?
40. Greg is _____ a lot of time at Yvonne’s house these days!

Section 5 

Choose the best word or phrase (a, b, c or d) to fill each blank.

 

41. Who _____ in that house?
42. I’ll call you when I _____ home.
43. If you _____ me, what would you do?
44. I don’t know where _____ last night.
45. John and Betty are coming to visit us tomorrow but I wish _____.
46. I’m so hungry! If only Bill _____ all the food in the fridge!
47. I regret _____ harder in school.
48. Surely Sue _____ you if she was unhappy with your work.
49. Our neighbours aren’t very polite, and _____ particularly quiet!
50. We had expected that they _____ fluent English, but in fact they didn’t.
51. I’d rather I _____ next weekend, but I do!
52.Harriet is so knowledgeable. She can talk about _____ subject that comes up.

Section 6

Choose the best word or phrase (a, b, c or d) to fill each blank.

53. I always _____ milk in my coffee.
54. I _____ TV every evening.
55. Can you give me a _____ with my bag.
56. Before you enter the triathlon, please bear in _____ that you’re not as young as
57. The breath test showed he had consumed more than three times the legal limit of alcohol, so the police arrested him for _____.
58. The meeting was _____ and not very interesting.
59. After the movie was released, the main _____ point was its excessive use of violence.
60. There have been several big _____ against the use of GM foods recently.

Dane kontaktowe

 

Grupa wiekowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb marketingowych firmy ABC Szkoła Języków Obcych, ul. KEN 52 lok.2, 15-687 Białystok (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 po
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy ABC Szkoła Języków Obcych informacji handlowych drogą elektroniczną.
tel. 537-799-933

Wypełnij formularz
Oddzwonimy bezpłatnie

ABC 03

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Newsletter

ABC 06pobrane

ABC 09

 

Wspieramy

 

ss2

logo krwiod