tel. 537-799-933 O szkole

ABC social 01ABC social 02ABC social 03

Poziomy i metody nauczania

Tradycyjna metoda komunikatywna

 

Nasze podejście do nauczania zawiera się w słowie AKTYWIZACJA. Chodzi oczywiście o AKTYWIZACJĘ naszych słuchaczy w zakresie najważniejszych umiejętności językowych, z których absolutnym priorytetem jest dla nas rozwijanie zdolności mówienia, integrującej wszystkie pozostałe elementy znajomości języka obcego. Bariera językowa nie jest bowiem niczym innym, niż obawą przed popełnieniem błędu gramatycznego, ujawnieniem nieznajomości słownictwa lub złej wymowy w sytuacji, która wymaga bardzo szybkiego połączenia wszystkich tych składowych w spójną wypowiedź. Jest to najbardziej praktyczne użycie języka (oceniane m.in. na egzaminie maturalnym i jakże często weryfikowane w codziennym życiu), któremu jednak poświęca się najmniej uwagi na zajęciach w szkołach publicznych. Wychodząc naprzeciw tej ogromnej potrzebie ćwiczenia umiejętności sprawnego komunikowania się w sposób werbalny, przygotowujemy nasze kursy w taki sposób, by inspirować każdego ze słuchaczy do jak najczęstszego wypowiadania się i oswajania z tym wszystkim, co może im się z początku wydawać wyzwaniem, któremu nigdy nie sprostają. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty, już od najmłodszych lat uczymy dzieci odpowiadania pełnymi zdaniami. To sprawia, że bardzo szybko uczą się one mówić płynnie i swobodnie.

Kluczowe w tym procesie jest oczywiście wsparcie naszych lektorów, którzy nie tylko potrafią przekazać wiedzę w bardzo kreatywny, a zarazem prosty sposób. ale będąc jednocześnie bardzo konsekwentnymi i wymagającymi pedagogami, umiejętnie motywują do pracy i pokazują jej efekty. W taki oto sposób budują w słuchaczach pewność, że ich postępy są na tyle duże, by mogli sobie poradzić w każdej sytuacji związanej z potrzebą użycia języka. Radość, którą daje zdobycie tej zdolności, potwierdzają Ci, którzy dzięki współpracy z nami, bez trudu zdali najważniejsze dla siebie egzaminy, podnieśli kwalifikacje i zyskali upragnioną niezależność.

 

Zalety metody komunikatywnej z punktu widzenia Kursanta:

 • efektywnie i szybko uczysz się porozumiewać w obcym języku,

 • widzisz stałe postępy swojej pracy,

 • systematycznie poznajesz nowe słownictwo, idiomy, konstrukcje składniowe,

 • stale ćwiczysz to, czego się dotychczas nauczyłeś,

 • potrafisz płynnie mówić w języku, którego się uczysz,

 • łatwiej odnajdujesz się w nowych sytuacjach językowych,

 • rośnie Twoja umiejętność rozumienia ze słuchu,

 • potrafisz coraz lepiej czytać ze zrozumieniem,

 • potrafisz coraz lepiej pisać.

 

Direct Method for English

Direct Method for English to nowoczesne podręczniki do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią, opracowane przez lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Dzięki metodzie bezpośredniej, słuchacze mogą w atrakcyjny i przyjemny sposób opanować duży zasób słownictwa oraz nauczyć się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: skutecznie komunikować się w języku obcym.


Nowoczesne podręczniki Direct Method for English oferują dodatkowo:

 • przejrzysty układ podręcznika oraz dodatkowe elementy graficzne ułatwiające korzystanie z podręcznika,
 • aktualne i praktyczne słownictwo (w całym kursie teraz 3900 słów), transkrypcję fonetyczną każdego nowego słowa,
 • ciekawe pytania w naturalnej, konwersacyjnej angielszczyźnie, znacznie przystępniejszą gramatykę (oraz dodatkowe ćwiczenia),
 • uwzględnienie specyficznych potrzeb polskiego Słuchacza.

 

Każdy z podręczników Direct Method for English, opracowany jest w taki sposób, aby maksymalnie uprościć i ułatwić naukę własną. Zawiera:

 • przejrzysty układ podręcznika oraz dodatkowe elementy graficzne ułatwiające korzystanie z podręcznika,
 • dwa etapy nauki, w których słówka podane są z polskimi tłumaczeniami oraz transkrypcją fonetyczną,
 • czytania i dyktanda,
 • zestaw dodatkowych ćwiczeń gramatycznych,
 • alfabetyczny wykaz słownictwa,
 • płytę CD w formacie mp3, która zawiera materiał z podręcznika: słownictwo wraz z tłumaczeniem na język polski, pytania i odpowiedzi oraz dyktanda.

Więcej informacji na: www.directenglish.pl

 

 

Nazwy Grup w ABC SJO

 

A1

GARFIELD, CINDERELLA, SNOW WHITE,  MINIONS  (11 lat )

 

FLORIDA (12 lat )

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A1+/ A2

NEW YORK, OHIO, CALIFORNIA, ALABAMA (13 - 15 lat)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

A2+/ B1

GEORGIA (15- 16 lat)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B1+/ B2

(16 - 18 lat) matura podstawowa/ TELC

 

B2

FCE/ matura rozszerzona

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

B2+/ C1

CAE/ IELTS

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

CPE/ EAP

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

tel. 537-799-933

Wypełnij formularz
Oddzwonimy bezpłatnie

ABC 03

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Newsletter

ABC 06pobrane

ABC 09

 

Wspieramy

 

ss2

logo krwiod